19 สิงหาคม 2019 ที่ถ้ำเก็บพระศพ

“เหตุใดพวกเธอจึงมามองหาคนมีชีวิต ในหมู่คนตายเล่า?”

ถอดความจากลูกา 24:5

luke24Mobilev4-5