19 เมษายน 2013

ดังนั้น พระเจ้าจะประทานหมายสำคัญให้ท่าน!

คือหญิงสาวพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชาย 

และเขาจะเรียกนามบุตรชายนั้นว่า อิมมานูเอล 

ถอดความจาก อิสยาห์ 7:14

 

Daily2013_4_19

 

 

อิสยาห์ได้ทูลบอกราชาอาหัสว่า  จะถามอะไรก็ถามมา  จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็ได้เลย

แต่ราชาอาหัส ทรงต้องการทำตามใจของพระองค์เอง

ไม่สนใจที่จะฟังพระคำของพระเจ้า อ้างอย่างนั้นอย่างนี้

พระเจ้าจึงทรงให้อิสยาห์บอกสิ่งสำคัญแก่พระราชา

อิสยาห์กล่าวถึงการมาบังเกิดของบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นเชื้อสายของราชาอาหัสด้วย

แต่ผู้นั้นจะเกิดอย่างมหัศจรรย์ คือเกิดจากหญิงสาวพรหมจารี!

….ท่านอิสยาห์เอง คงไม่ทราบว่า เป็นเมื่อไร

แต่หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วประมาณ  600 ปี

พระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาบังเิกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ

ถ้าท่านอิสยาห์ไม่ได้บันทึกเอาไว้ล่วงหน้า  เราก็จะไม่รู้เรื่องนี้เลย

ดีจริง…ที่ท่านได้บันทึกเอาไว้  

ดีใจ .. ที่พระเจ้าทรงดลใจให้อิสยาห์บันทึกอะไรที่สำคัญ ๆ ไว้มากมาย