19 เมษายน 2017 กางเขนสามต้น

ยังมีโจรอีกสองคนถูกตรึงเคียงข้างพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 19:18
john-19-17-18-Daily2017_4_19