2 กรกฎาคม 2018 ไปเป็นสุข

ลูกสาวเอ๋ย ความเชื่อที่เจ้ามีทำให้เจ้าหายดี

จงกลับไปอย่างมีความสุขเถิด

ถอดความจาก ลูกา 8:48
Luke-8-47-48