2 กรกฎาคม 2019 จับกุมในสวน

ยูดาส  เจ้ากำลังจะหักหลังบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือ?

ถอดความจาก ลูกา 22:48

MobileLuke22-v-47-48