2 กันยายน 2016 ผู้ที่ฟังพระคำ

คนของพระเจ้าจะฟังคำพระองค์

พวกเจ้าไม่ได้มาจากพระองค์ เจ้าจึงไม่ฟังคำเรา

ถอดความจาก ยอห์น 8:47

john-8-44ข-47-Daily2016_9_2

 

 

พ่อเจ้าเป็นฆาตกรมาตั้งแต่ต้น ไม่ได้ยืนในความจริง เพราะในตัวเขาไม่มีความจริง!!

พูดโกหกตามนิสัยของเขา เพราะเขาเป็นคนโกหก เป็นพ่อของการโกหก !!

 แต่เราพูดความจริง   เจ้ากลับไม่เชื่อเรา

ใครในพวกเจ้าที่จะพิสูจน์ว่าเราทำบาป เมื่อเราพูดความจริง ทำไมเจ้าไม่เชื่อ?

ที่สุด..ก็คือ คนของพระเจ้าจะฟังคำพระองค์  พวกเจ้าไม่ได้มาจากพระองค์ เจ้าจึงไม่ฟังคำเรา