2 กันยายน 2019 ในหมู่บ้านเอมมาอูส

เวลานั้น ตาของเขาถูกเปิดออก และพวกเขาก็จำพระองค์ได้

ถอดความจากลูกา 24:31
luke24Mobilev30-31re