2 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้ทรงพิพากษา

Judge-PS-50-4-6

 

พระเจ้าทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบนและถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์ จะทรงพิพากษาคนของพระองค์… ฟ้าสวรรค์ประกาศความเที่ยงธรรม ของพระเจ้าเพราะพระองค์เอง ทรงเป็นผู้พิพากษา ถอดความจากสดุดี 50:4,6

เราไม่ต้องมองไปไกลเพื่อที่จะระลึกว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา แค่มองฟ้าเมื่อไร ก็ให้คิดถึงสิ่งนี้ และนั่นจะทำให้เรายำเกรง พระเจ้า … มีคนกล่าวว่า ความยำเกรงพระเจ้า เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ตรงหน้า เราเสมอ ..ขอให้สดุดีข้อนี้ ช่วยเราให้ยำเกรง พระองค์ตลอดชีวิตของเรา