2 ตุลาคม 2013 ฤทธิ์แห่งการรักษา

ฤทธิ์อำนาจแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับพระเยซู เพื่อรักษาคนป่วย

ถอดความจาก ลูกา 5:19

Daily2013_10_2-1 (1)

วันหนึ่ง เหล่าฟาริสีและธรรมาจารย์ที่มาจากหมู่บ้านรอบ ๆ แคว้นกาลิลี แคว้นยูเดีย
รวมทั้งจากนครเยรูซาเล็ม
รวมตัวกันมาฟังพระเยซูสอนในบ้านแห่งหนึ่ง
พระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้า
จึงทรงรักษาคนป่วยหลาย ๆ คนที่มาขอให้พระองค์รักษา

บ้านนั้นเต็มด้วยผู้คน แน่นจนล้นออกมา
แต่ผู้คนก็ไม่ได้ย่อท้อ
เขารู้ว่า ถ้าได้พบพระเยซู ต้องหายโรคแน่…
และมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์ด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร

Daily2013_10_2-2 (1)
เขาไม่ได้เบียดคนเข้ามา
เขาไม่ตะโกน
ไม่เรียกร้อง
เขาเดินไม่ได้เสียด้วย
เขามาอย่างไรนะ?