2 ตุลาคม 2014 สิ้นพระชนม์

 “โอพระบิดา
ข้าพระองค์ขอฝากวิญญาณของข้าพระองค์
ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์!”

ถอดความจากลูกา 23:46

Daily2014_10_2-

ตอนนั้น เวลาประมาณเที่ยงวัน
แต่ทั้งแผ่นดินกลับมืดเหมือนกลางคืน จนถึงประมาณบ่ายสามโมง
ช่วงเวลานั้น ดวงอาทิตย์ก็มืด.!!…   ผู้คนทั้งเมืองอกสั่นขวัญหาย ….
ม่านในพระวิหาร ก็ขาดออกจากกันเป็นสองท่อน!

ขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปนั้น…
พระเยซูทรงร้องออกมาเสียงดังมากว่า

“โอพระบิดา ข้าพระองค์ขอฝากวิญญาณของข้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์!”
และพระองค์ทรงหายใจเฮีอกสุดท้าย…

มีนายร้อยคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น เห็นเหตุการณ์ทั้งสิ้น
เขาร้องสรรเสริญพระเจ้า   และกล่าวออกมาว่า
“แท้จริงแล้ว ท่านผู้นี้ไม่มีความผิดประการใดเลย!”

ส่วนประชาชนที่มารวมตัวกันคอยดูสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
พวกเขาก็เดินตีอกของตัวเองอย่างเป็นทุกข์กลับบ้านไป
คนที่รู้จักพระองค์อย่างใกล้ชิด
กับเหล่าสตรีที่ติดตามพระองค์มาจากกาลิลียืนอยู่ไกล ๆ
คอยดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น….