2 ตุลาคม 2015 เกือบตาย!

ผู้คนที่ตามมา ตะโกนคำเดียวว่า “ฆ่ามันเสีย! “

ถอดความจาก กิจการ 21:35

Daily2015_11_2act21-34b-35