2 ตุลาคม 2018 ใสนอก สะอาดใน

เจ้าพวกฟาริสี ล้างชามแต่ภายนอก

ส่วนภายในกลับเต็มด้วยความโลภและความชั่ว

ถอดความจาก ลูกา 11:39

MobileLuke11-37-41