2 ธันวาคม 2016 เรา…ความสว่าง

เรามาในโลก ดั่งความสว่าง

เพื่อทุกคนที่เชื่อเราจะไม่คงอยู่ในความมืด

ถอดความจากยอห์น 12: 46

john12-44-46-Daily2016_12_2