2 ธันวาคม 2017 ดิ้นรนหาพระองค์

กวางดิ้นรนหาลำธารน้ำไหลฉันใด

ข้าแต่พระเจ้า วิญญาณของข้าฯ ก็ดิ้นรนหาพระองค์ฉันนั้น

ถอดความจาก สดุดี 42:1

???????????????????????????????