2 พฤศจิกายน 2017 เข้าใจความลึกลับ

ความลึกลับของพระเจ้า คือพระเยซูคริสต์!!

ถอดความจาก โคโลสี 2:2

 

col-21-2-Daily-2017-11-2-2