2 พฤศจิกายน 2018 ถูกเนรเทศ

นายจะกลับมาในวันที่เขาไม่คาด วันที่ไม่รู้ตัว

นายจะลงโทษ เนรเทศให้ไปอยู่กับคนไม่เชื่อ

ถอดความจาก ลูกา 12:46

mobileLuke12-45-46