2 พฤษภาคม 2013 การทนทุกข์

 

ท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีในความรอด  แม้ว่าเดี๋ยวนี้

จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ชั่วขณะ ในการถูกทดลองต่าง ๆ

ถอดความจาก 1 เปโตร 1:6

image

ตั้งแต่ชาวยิว  ฟาริสี  เหล่าธรรมาจารย์ รวมไปถึงโรม ซึ่งกำลังครองดินแดนยูเดียอยู่นั้น

ต่างก็ไม่พอใจที่มีคนกลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์

เริ่มจากพวกเขาสมคบกันหาเหตุตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนจนสำเร็จ

พวกเขาคิดว่า จะทำให้คนกลัว และยอมให้กับคำสั่งของพวกเขา

แต่คนที่เชื่อวางใจพระเยซูนั้น กลับเพิ่มมากขึ้น

มีอยู่ครั้งหนึ่งเพิ่มในวันเดียวถึง 3000 คน

คริสเตียนไม่ยอมทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการ คือเลิกเชื่อพระองค์เสีย

image

 

ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเผา  ถูกขว้างจนตาย  หรือถูกเข่นฆ่าด้วยวิธีต่าง ๆ

คนของพระองค์ก็ยังสัตย์ซื่อต่อพระองค์ แม้พวกเขาถูกกระทำอย่างทารุณ

จักรพรรดิเนโรเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ทำร้ายคริสเตียนมากที่สุด

ถึงกระนั้น เปโตร เปาโล ยากอบ และคนที่เชื่อ ต่างยังหนุนใจกันและกัน

ยังประกาศพระนามยิ่งใหญ่ที่นำสู่ความรอด….

ในประวัติศาสตร์เราพบว่า เหล่าคนที่ประกาศพระนามของพระองค์

มักถูกประหาร

แต่พวกเขาก็ยังไม่หยุดที่จะกล่าวถึงพระนามเยซู