2 พฤษภาคม 2017 เวลาที่สิ้นพระชนม์

เขาเห็นว่า พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้ว

ถอดความจาก ยอห์น 18:33
john-19-33-35-Daily2017_5_2