2 มกราคม 2017 พ่อในลูก ลูกในพ่อ

จงเชื่อเถอะว่า เราอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ในเรา

ถอดความจากยอห์น 14:11

john14-10-11-Daily2017_1_2 (1)