2 มกราคม 2018 เปลี่ยนไป โตไป

พระเยซูทรงเติบโตขึ้น ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย

เป็นที่ชื่นชมของพระเจ้า และคนรอบข้าง

ถอดความจาก ลูกา 2:52
Luke2 52

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร เพื่อน ๆ ที่จะโตขึ้นทุก ๆ ด้าน

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน ขอเป็นการเปลี่ยนที่ดียิ่งขึ้นไม่หยุด….