2 มกราคม 2019 ลูกชายโง่

ที่นั่น เขาได้ใช้ชีวิตอย่างโง่เขลา ผลาญสมบัติที่ได้มาจนหมด

ถอดความจาก ลูกา 15:13

MobileLuke15-11-13re