2 มิถุนายน 2017 สามครั้งแล้ว

พระเยซูทรงส่งขนมปัง และปลาให้ศิษย์ทุกคน 

ถอดความจาก ยอห์น 21:13
john-21-13-14-Daily2017_6_2