2 มีนาคม 2016 พยาน

เขามาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่าง เพื่อว่า ทุกคนจะได้เชื่อคำของเขา

ถอดความจาก ยอห์น 1:7

john-1-6-8Daily2016_3_2