2 สิงหาคม 2017 ไม่พึ่งความดีของตัวเอง

ไม่พึ่งความดีของตัวเองที่มาจาก

การทำตามบัญญัติ

ถอดความจาก ฟีลิปปี 3:8

php-3-8b-Daily2017_8_2 (1)