2 สิงหาคม 2018 ไม่เป็นมิตร

แต่เป็นเพราะพระองค์จะไปเยรูซาเล็ม

พวกเขาจึงไม่ต้อนรับพระองค์เลย

ถอดความจาก ลูกา 9:53
MobileLuke9-51-53