2 สิงหาคม 2019 บนไม้กางเขน

เหล่าทหารก็มาเยาะเย้ยพระเยซูด้วย

ถอดความจาก ลูกา 23:36

Luke23-mobile-v36-38