2 เมษายน 2013 อีกคนที่เขียนพระคัมภีร์

ก่อนที่เจ้าคลอดออกจากครรภ์มารดา

เราก็ได้กำหนดเจ้าไว้

เราแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้กล่าวคำของเราแก่ชนชาติทั้งหลาย

ถอดความจาก เยเรมีย์ 1:5
Daily2013_4_2ท่านเยเรมีห์  เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้าโดยตรงจากพระองค์

พระเจ้าทรงเลือกเขาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่

เมื่อเกิดมา แม้เขาจะอ้างว่า เขายังเป็นเด็ก

แต่พระเจ้าทรงใช้ให้เขาไปหาทุกคนที่พระองค์ทรงใช้ไป

พวกนั้นจะฟังเขาพูดหรือไม่ … เขาไม่ต้องกังวล

จะจับไปทรมาน หรือโยนลงบ่อ …. ไม่ต้องกังวล

พระเจ้าทรงมีวิธีการที่จะช่วยเขา

หน้าที่ของเขาคือ กล่าวคำของพระเจ้าให้ประชาชนได้กลับใจใหม่

และยิ่งกว่านั้น เยเรมีย์ก็ได้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้

ทำให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงห่วงใยคนของพระองค์มากเพียงใด