2 เมษายน 2016 คำชม

ให้คนอื่นชมเชยเธอ ไม่ใช่ยกยอตัวเอง

ให้คนต่างเมืองชมเธอ ไม่ใช่จากปากของเธอเอง 

ถอดความจาก สุภาษิต 27:2

pro-27-2--2 (1)