2 เมษายน 2017 สิ่งที่ไม่มีวันจบ

ฉันหวนคิดขึ้นมาได้  ฉันจึงมีความหวัง

เพราะความรักใหญ่หลวงของพระเจ้า เราจึงไม่ถูกทำลาย

พระเมตตาของพระองค์ ไม่มีวันจบ…

ถอดความจาก เพลงคร่ำครวญ 3:21-22

2april