2 เมษายน 2018 จนแต่เป็นสุข

เจ้าทั้งหลายที่ยากจนก็เป็นสุข

เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเจ้าแล้ว

ถอดความจากลูกา 6:20

Luke6-20re