2 เมษายน 2019 กลับใจจริง

กระผมยอมให้ ทรัพย์สินที่มีอยู่กับคนจนครึ่งหนึ่ง

และหากกระผมเคยโกงใครมา ก็จะคืนให้เขาสี่เท่า

ถอดความจาก ลูกา 19:8

MobileLuke19v8