20 กรกฎาคม 2016 อาหารชีวิต

เราเป็นอาหารแห่งชีวิต …

ถอดความจากยอห์น 6:48

john-6-46-49-Daily2016_7_20