20 กรกฎาคม 2017 เพื่อนร่วมรับใช้แสนดี

เอปาโฟรดิทัสเป็นทั้งน้องชาย ผู้ร่วมงาน 

เพื่อนทหารในการรับใช้…

ถอดความจาก ฟีลิปปี 2:25

 

php-2-25-26-Daily2017_7_20