20 กันยายน 2015 ไม่ร้องไห้อีกต่อไป

พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา

ความตาย ไม่มีอีกต่อไป การร่ำไห้ คร่ำครวญ ไม่มีอีกต่อไป

ถอดความจาก วิวรณ์ 21:4