20 กันยายน 2016 เบื่อตอบ

หรือว่าท่านอยากเป็นศิษย์ของเขา

ถอดความจากยอห์น 9:27

john-9-24-27-Daily2016_9_20

เจ้าจงพูดความจริงเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า .. เรารู้ว่าเขาเป็นคนบาป

เขาตอบ…. ข้าไม่รู้หรอกว่าเขาบาปหรือไม่ แต่ที่ข้ารู้คือ ข้าเคยตาบอด แต่ตอนนี้เห็นแล้ว

2.”ไหน บอกมาซิ … เขาเปิดตาเจ้าอย่างไร? เขาทำอะไร?

“เอ๊ะ ..ก็บอกไปแล้ว ท่านไม่ฟัง อยากฟังอีกรึ? หรือว่าท่านอยากเป็นศิษย์ของเขา”