20 กุมภาพันธ์ 2017 ชนะแล้ว

พวกเจ้าจะกระจัดกระจายไปบ้านตัวเอง 

และทิ้งเราไว้คนเดียว

ถอดความจาก ยอห์น 16:32

john16-32-33-Daily2017_2_20