20 กุมภาพันธ์ 2018 ความหมายอาณาจักร

เราต้องออกไปประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรพระเจ้าในเมืองอื่น ๆ ด้วย

ถอดความจาก ลูกา 4:43-44

luke4-43-44Recove