20 ตุลาคม 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ดวงตาของข้าฯ ได้เห็นองค์กษัตริย์ คือพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ถอดความจาก อิสยาห์ 6:5

host-Is6-5re