20 พฤศจิกายน 2017 บทเพลงของพ่อ

เพื่อให้ความสว่างแก่คนที่นั่งในความมืด

ใต้เงาแห่งความตาย

เพื่อนำเท้าของเราไปสู่ทางแห่งสันติสุข

ถอดความจาก ลูกา 1:79

Luke1 73-79