20 พฤษภาคม 2015 ทำไปไม่รู้ตัว

ทั้งที่พระองค์ไม่มีความผิด  พวกเขายังขอให้ปีลาตประหารพระองค์

ถอดความจาก กิจการ 13:28

unnamed