20 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเจ้าจะได้พูดเป็นพยาน

ถอดความจากลูกา 21:13

Mobile-Luke-21v22-23