20 มกราคม 2017 ความรักแท้

ไม่มีรักใดใหญ่กว่านี้….คือเมื่อเพื่อนสละชีวิตเพื่อเพื่อน 

ถอดความจาก 15:12
john15-12-15-Daily2017_1_20