20 มิถุนายน 2017 รักเพิ่ม รู้เพิ่ม

ข้าทูลขอให้ท่านมีความรักเพิ่มขึ้น

พร้อมกับความรู้  การหยั่งรู้ลึกซึ้งในสิ่งต่าง   

ถอดความจากฟีลิปปี 1:9
phi-1-8-9-Daily2017_6_20