20 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

แต่เราได้อธิฐานเพื่อเจ้า เพื่อความเชื่อของเจ้าจะไม่หายไป

ถอดความจาก ลูกา 22:32

MobileLuke22-v-31-32