20 มีนาคม 2018 รับใช้..อธิษฐาน

ชื่อเสียงของพระเยซูเลื่องลือไปมาก

จนฝูงชนมากมายมาฟัง และรับการรักษาโรค

แต่พระเยซูมักทรงปลีกพระองค์ไปในที่สงบ และอธิษฐาน

ถอดความจาก ลูกา 5:15-16

Luke 5 summary