20 มีนาคม 2019 ซ่อนไว้มิด

ศิษย์ของพระองค์ไม่เข้าใจสักคำที่พระเยซูตรัส

เพราะความหมายของเรื่องนั้น ถูกซ่อนเอาไว้จากพวกเขา

ถอดความจาก ลูกา 18:34LukeMobile18v34