20 สิงหาคม 2015 มุ่งคนต่างชาติ

ขอให้เลือดของพวกเจ้าตกอยู่ที่หัวตัวเอง 
ข้าไม่มีผิดอะไรแล้ว  จากนี้ไป ข้าจะไปหาคนต่างชาติ

ถอดความจาก กิจการ 18:6
Daily2015_8_-21act18-5-6.png