20 สิงหาคม 2019 หน้าถ้ำเก็บพระศพ

พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่  ทรงคืนชีพขึ้นมาแล้ว

ถอดความจากลูกา 24:6

luke24Mobilev6-8re