20 เมษายน 2013 คนใจดี

ความสุขเป็นของคนที่มีน้ำใจดี 

เพราะว่า พระเจ้าจะทรงกรุณาเขาตอบ

ถอดความจากมัทธิว 5:7

เด็กเร่ร่อน เพื่อนกันช่วยกัน ภาพจากhttp://narijibon.blogspot.com/2007_05_20_archive.html
เด็กเร่ร่อน เพื่อนกันช่วยกัน ถนนในบังคลาเทศ     ภาพจากhttp://narijibon.blogspot.com/2007_05_20_archive.html

 

  คนใจดี ก็มักใจดีตั้งแต่เล็ก  คนใจดำ ก็จะเป็นมาตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ เช่นกัน

คนน้ำใจดีที่พระเยซูทรงพูดถึงคือคนที่มีน้ำใจให้

แม้กับคนที่ไม่น่ารัก   แม้กับคนที่ทำร้ายเรา แม้กับคนที่ไม่รู้ว่าเราทำดีให้

โห… ทำไมจึงยากอย่างนี้นะ? เพื่อน ๆ คิดอย่างไร?

บู้บี้บอกให้ก็ได้ว่า จริง ๆ แล้ว การมีน้ำใจกับคนอื่น โดยไม่หวังตอบแทน

เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนด้วย

พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่ตั้งใจจริง

ที่จะมีน้ำใจดีต่อผู้อื่น…ให้เขาทำต่อเนื่อง ทำได้สำเร็จเสมอ