เยเรมีย์ 31-8 จะวัดฟ้าได้หรือ?

เยเรมีย์ 31:37-40
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เมื่อไรที่สามารถวัดฟ้าสวรรค์ได้
และสืบค้นรากฐานพิภพได้จนหมด
นั่นแหละ เราจึงจะเหวี่ยงลูกหลานอิสราเอลออกไป เพราะสิ่งที่เขากระทำ”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เราจะวัดเอกภพและกาแล็กซี่อื่น ๆ ได้หมดจริงหรือ?  ยิ่งค้น ยิ่งเจอ ไม่เคยหมดเลย  ภาพจากนาซา กาแลกซี่แอนโดรมีดา
เราจะวัดเอกภพและกาแล็กซี่อื่น ๆ ได้หมดจริงหรือ? ยิ่งค้น ยิ่งเจอ ไม่เคยหมดเลย ภาพจากนาซา กาแลกซี่แอนโดรมีดา

“ดูเถิด.. วันเวลาจะมาถึง  เมื่อจะมีการสร้างเมืองใหม่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จากหอแห่งฮานันเอลไปถึงประตูมุม
และสายวัดนั้นจะยาวไปไกลกว่านั้น ตรงไปยังเนินเขากาเรบ แล้วต่อไปยังบ้านโกอาห์
ทั้งหุบเขาแห่งศพและขี้เถ้า และทุ่งทั้งหมดไปจนถึงลำธารขิดโรน จนถึงมุมประตูม้า ไปทางตะวันออก จะเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะไม่มีการถอนทิ้ง หรือคว่ำอีกต่อไปเลยจวบจนนิรันดร์

เยเรมีย์ 31-7 เจ้าแห่งกฎเอกภพ

เยเรมีย์ 31: 31-35

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า “ดูเถิด วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อเราทำพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานอิสราเอลและยูดาห์
ไม่เหมือนพันธสัญญานั้นที่เราได้ทำกับบรรพบุรุษของเขาในวันที่เราจูงเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยมือของเรา
เป็นพันธสัญญาที่พวกเขาหักทิ้งเสียแม้ว่าเราเป็นสามีของเขา … องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ..
นี่เป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับวงศ์วานอิสราเอลหลังจากนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศ…
เราจะใส่บัญญัติของเราไว้ในตัวเขา และเราจะเขียนมันลงในใจของพวกเขา
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา  พวกเขาจะเป็นประชากรของเรา
เขาจะไม่สอนเพื่อนบ้าน และพี่น้องต่อไปว่า .. จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า..
เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเรา ตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุด จนถึงคนที่ใหญ่โตที่สุด
..องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ..
เพราะเราจะยกโทษความบาปผิดของพวกเขา
จะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกต่อไป

kotakapop
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้กฏระเบียบว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวัน
และเป็นกฎตายตัวว่า ดวงจันทร์และดวงดาวส่องแสงในเวลากลางคืน
พระองค์ผู้ทรงกวนน้ำทะเลจนคลื่นคำราม พระนามของพระองค์คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ

เยเรมีย์ 31-6 เข็ดฟันเอง

เยเรมีย์ 31:27-30

ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง.. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
วันนั้นเราจะหว่านเมล็ดแห่งมนุษย์ และเมล็ดแห่งสัตว์ในหมู่วงศ์วานอิสราเอลและยูดาห์
สิ่งที่จะสำเร็จ
คือ.. ขณะที่เราได้เฝ้ามองพวกเขาเพื่อจะถอน และคว่ำลง
เพื่อเหวี่ยงออกไป เพื่อทำลาย และนำเหตุร้ายมาให้
เราก็จะเฝ้ามองพวกเขาเพื่อจะสร้าง และปลูกเช่นกัน  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ในวันเหล่านั้น เขาจะไม่พูดอีกต่อไปว่า  “พ่อ ๆ กินองุ่นเปรี้ยว และลูก ๆ ก็เข็ดฟัน”
แต่ทุกคนจะต้องตายเพราะบาปของตนเอง  คนที่กินองุ่นเปรี้ยว เขาจะเข็ดฟันangunpreaw

เยเรมีย์ 31-5 ป้ายชี้ทาง

เยเรมีย์ 31:21-26

จงปักป้ายที่ถนนให้กับตัวเจ้าเอง ทำป้ายชี้ทางให้ตัวเอง
พิจารณาทางหลวง คิดให้ดีว่าเจ้าจะไปทางไหน
กลับมาเถิด พรหมจารีอิสราเอล กลับมายังเมืองของเจ้า
เจ้าจะเหยียบเรือสองแคมอยู่ทำไม ลูกสาวที่ไม่ซื่อสัตย์?
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสิ่งใหม่บนโลกนี้
ผู้หญิงล้อมผู้ชายไว้
Paisheetang
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอล
“อีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาจะใช้คำเหล่านี้ ในแผ่นดินยูดาห์ และเมืองทั้งหลาย
เมื่อเราได้รื้อฟื้นพวกเขาขึ้น
..ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเจ้า ..
ที่อยู่แห่งความชอบธรรม โอภูเขาอันบริสุทธิ์..
และยูดาห์รวมทั้งเมืองทั้งหลายจะอยู่ร่วมกัน
รวมถึงเกษตรกรและคนที่เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนไป
เพราะเราจะทำให้จิตใจที่อ่อนแรงนั้น มีกำลังขึ้น
และจิตใจที่อ่อนล้าก็จะได้อิ่มหนำสำราญ “
พอถึงตอนนี้ ข้าก็ตื่นขึ้น มองดู
เออ… การนอนหลับครั้งนี้ทำให้ข้ารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้น….

เยเรมีย์ 31-4 ลูกรักของเรา

27 ตุลาคม 2013
เยเรมีย์ 31:15-20
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ได้ยินเสียงร้องจากบ้านรามาห์ เป็นเสียงคร่ำครวญ ร้องไห้อย่างขื่นขม
ราเชลได้ร้องให้เพราะลูก ๆ ของเธอ
เธอไม่ยอมรับคำปลอบใจเพราะว่า ลูก ๆ สิ้นชีวิตไปหมดแล้ว”
rama
วาดโดย ซัลวาดอร์ ดาลิ 1968
ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“อย่าส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญไป อย่าให้น้ำตาไหลต่อไป
เพราะจะมีรางวัลสำหรับงานที่เจ้าได้ทำ.. องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศ
และพวกเขาจะได้กลับมาจากแผ่นดินของศัตรู
มีความหวังสำหรับอนาคต… องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ลูกหลานของเจ้าจะได้กลับมายังแผ่นดินของพวกเขา

เราได้ยินเสียงเอฟราอิมร่ำไห้ กล่าวว่า
..พระองค์ได้ทรงตีสอนข้า และข้าก็รับการตีสอนนั้น
เหมือนกับลูกวัวที่ไม่ได้ถูกฝึก
ขอพระองค์ทรงนำข้ากลับมา เพื่อว่าจะได้รับการรื้อฟื้นอีก
เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้า
เพราะหลังจากที่ข้าหันไป ข้าก็กลับใจ
และเมื่อข้าได้รับการสอน ข้าก็ทุบตีขาตัวเอง
ข้าละอายใจ และขายหน้า เพราะว่าข้าต้องรับความอับอายที่เคยทำเมื่อยังเด็ก
เอฟราอิมเป็นลูกรักของเราใช่ไหม?
เขาเป็นลูกแสนรักของเราใช่ไหม?
แม้ว่าเราจะพูดต่อต้านเขาเท่าไร เราก็ยังจำเขาได้มากเท่านั้น
ใจของเราจึงห่วงหาเขา
ดังนั้น ใจของเราปรารถนาเขา และเราจะมีความเมตตาต่อเขาเป็นแน่
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เยเรมีย์ 31-3 ความสุขคืนมา

เยเรมีย์ 31:10-14

“โอ ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย จงฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และประกาศให้กับเหล่าประชาชาติที่อยู่ริมทะเล กล่าวว่า
‘พระองค์ผู้ทรงทำให้อิสราเอลกระจัดกระจายไปนั้นจะทรงรวบรวมพวกเขา และจะทรงเป็นดั่งผู้เลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะของเขา‘
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไถ่ตัวยาโคบ และได้ซื้อพวกเขาคืนมาจากมือที่เข้มแข็งเกินกว่าพวกเขา
เขาจะมาและร้องเพลงเสียงดังบนที่สูงแห่งศิโยน
และเขาจะสดชื่นแจ่มใสเพราะความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_16624_The_Shepherd.jpg
ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_16624_The_Shepherd.jpg

เพราะธัญพืช  น้ำองุ่นและน้ำมัน เพราะเหล่าฝูงสัตว์ตัวน้อย ๆ ที่เกิดใหม่ในฝูง
ชีวิตของพวกเขาจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดชุ่มฉ่ำ
และพวกเขาจะไม่อ่อนอกอ่อนใจอีกต่อไป
แล้วเหล่าหญิงสาวจะยินดี เต้นรำ
ชายหนุ่มและแก่ก็จะชื่นชมเช่นกัน
เราจะทำให้ความทุกข์ของเขากลายเป็นความยินดี
เราจะปลอบใจเขา และให้ความยินดีแทนความทุกข์
เราจะให้เหล่าปุโรหิตอิ่มบริบูรณ์
และคนของเรานั้น จะมีความชื่นชมพึงใจในความดีของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เยเรมีย์ 31-2 เราจะนำเจ้ากลับมา

เยเรมีย์ 31:7-12

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“จงร้องเพลงด้วยความยินดีเพื่อยาโคบ
และส่งเสียงร้องให้กับบรรดาผู้ปกครองของประชาชาติ
ประกาศไป ให้สรรเสริญและกล่าวว่า
‘ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น…
คือเหล่าคนที่หลงเหลืออยู่ในอิสราเอล’

judedest

 

ภาพจาก freestockphotos.com

ดูเถิด เราจะนำพวกเขามาจากประเทศทางเหนือ
และรวบรวมพวกเขามาจากแผ่นดินไกลโพ้น
ในพวกเขามีคนตาบอดและคนขาเสียเดินเขยก…
หญิงมีครรภ์และหญิงที่กำลังคลอดบุตร
พวกเขาไปด้วยกันเป็นกลุ่มชนใหญ่ พวกเขาจะกลับมาที่นี่
จะกลับมาด้วยน้ำตา
และด้วยเสียงร้องขอเมตตา เราจะนำพวกเขากลับมา
เราจะให้พวกเขาเดินข้าง ๆ ลำธารน้ำ
และเป็นทางเรียบที่จะไม่ต้องสะดุดหกล้ม
เพราะเราคือบิดาแห่งอิสราเอล เอฟราอิมคือลูกชายหัวปีของเรา

เยเรมีย์ 31-1 รักนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เยเรมีย์ 31:1-6
“ในเวลานั้น” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “เราจะเป็นพระเจ้าของทุกเผ่าในอิสราเอล และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา”
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“คนที่รอดตายจากดาบ ก็ได้พบพระคุณในถิ่นกันดาร
ยามที่อิสราเอลแสวงหาการพัก
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ปรากฏแก่เขาจากที่ไกล


tklai

ภาพจากwww.naturewallz.com

เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์
ดังนั้น เราจะยังคงให้ความรักซื่อตรงนี้แก่เจ้าต่อไป
และเราจะสร้างเจ้าขึ้นมา เจ้าจะถูกสร้างขึ้น  พรหมจารีอิสราเอล!
และเจ้าจะตกแต่งตัวเจ้าเองด้วยรำมะนา
จะออกไปเต้นรำในการเต้นรำของผู้ที่กำลังสนุกสนาน
และเจ้าก็จะปลูกสวนองุ่นอีกบนภูเขาแห่งสะมาเรีย
ผู้ที่ปลูกก็จะปลูกไป และเขาจะมีความสุขกับผลองุ่นเหล่านั้น
เพราะว่าจะมีวันที่เหล่าคนเฝ้ายามในเทือกเขาเอฟราอิมร้องเรียกว่า
“ลุกขึ้น ให้เราไปยังศิโยนกันเถอะ
ไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

เยเรมีย์ 30-4 สู่สภาพดี

เยเรมีย์ 30:18-24

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า
ดูเถอะ เราจะรื้อฟื้นกระโจมของยาโคบให้กลับสู่สภาพดี
และเราจะมีความสงสารเมตตาในเรื่องที่อยู่อาศัยของเขา
จะมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่บนกองซากปรักหักพัก

Ruins-Of-Capernaum
ป้อมเมืองก็จะอยู่บนที่มันเคยอยู่
จะมีเพลงโมทนาพระคุณพระเจ้าออกมาจากสถานที่เหล่านั้น
และจะมีเสียงของการเฉลิมฉลอง
เราจะจำนวนประชากรของพวกเขาอย่างทวีคูณ
และเขาจะไม่มีจำนวนน้อย .. เราจะทำให้เขาได้รับเกียรติและเขาจะไม่เป็นคนเล็กน้อย
ลูกหลานของเขาจะเป็นเหมือนสมัยก่อน
และเราจะยอมรับที่ชุมนุมของพวกเขา
เราจะลงโทษคนที่กดขี่พวกเขา
เจ้าชายที่ปกครองพวกเขาจะออกมาจากพวกเขา
ผู้ปกครองจะออกมาจากท่ามกลางพวกเขา
เราจะทำให้ท่านผู้นั้นมาใกล้
และท่านจะเข้ามาใกล้เรา
เพราะใครเล่า..จะกล้าเข้ามาใกล้เราด้วยตัวเอง?
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
และเจ้าจะได้เป็นประชากรของเรา เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า..
จงมองดูพายุขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ความพิโรธได้จากไปแล้ว
เป็นพายุหมุนรุนแรง
มันจะไปหมุนกวาดหัวคนชั่วร้าย
พระพิโรธอันแรงกล้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่กลับมา
จนกว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งที่ทรงประสงค์สำเร็จทุกอย่าง
ในวันแห่งยุคสุดท้ายเจ้าจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้

เยเรมีย์ 30-3 คนนอกคอก

เยเรมีย์ 20:12-17

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ความเจ็บปวดของเจ้านั้น ไม่อาจรักษาให้หายได้
และบาดแผลของเจ้าก็เหวอะหวะ

ไม่มีใครจะทำคดีให้เจ้า
ไม่มียาที่จะรักษาบาดแผลของเจ้า
ไม่มีการบำบัดสำหรับเจ้า
คนรักทั้งหลายก็ลืมเจ้าไปเสียแล้ว
พวกเขาไม่สนใจเจ้าสักนิด

ภาพจาก http://www.thetruthseeker.co.uk/

 

ภาพจาก http://www.thetruthseeker.co.uk/
ภาพจาก http://www.thetruthseeker.co.uk/

เราได้ตีสอนเจ้ารุนแรงเหมือนการโบยของศัตรู
เป็นการลงโทษที่มาจากศัตรูที่โหดเหี้ยม
เพราะความผิดของเจ้าใหญ่ยิ่งนัก
เพราะความบาปของเจ้าก็ฉาวโฉ่
เหตุใดเจ้าจึงร้องโวยวายเพราะความเจ็บปวดของเจ้า
ความเจ็บปวดของเจ้านั้นรักษาให้หายไม่ได้
บาปมากมายของเจ้านั้นลือกระฉ่อนไปทั่ว
เราได้ทำสิ่งนี้ต่อเจ้า!

ดังนั้น คนที่เขมือบเจ้า ก็จะถูกกิน
เหล่าศัตรูของเจ้า ทุกคน… จะต้องกลายเป็นเชลย
คนที่ปล้นเจ้า จะถูกปล้น
และคนที่ดักเจ้า ก็จะกลายเป็นเหยื่อ
เพราะเราได้รื้อฟื้นสุขภาพของเจ้าขึ้น
และบาดแผลของเจ้าจะได้รับการรักษา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เพราะเขาทั้งหลายจะเรียกเจ้าว่า คนนอกคอก
คือศิโยน… ที่ไม่มีใครสนใจ

เยเรมีย์ 30-2 อย่ากลัวเลย..ยาโคบ

เยเรมีย์ :8-11

ในวันนั้น จะเกิดอย่างหนึ่งขึ้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เราจะหักแอกออกจากคอของเจ้า

ถ้าคนต้องทำงานเยี่ยงทาส ก็อยากที่จะหลุดจากแอกนี้ยิ่งนัก
ถ้าคนต้องทำงานเยี่ยงทาส ก็อยากที่จะหลุดจากแอกนี้ยิ่งนัก

เราจะทำลายโซ่ตรวนของเจ้า
และคนต่างชาติจะไม่สามารถทำให้เขาเป็นทาสได้อีก
แต่พวกเขาจะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขาและของราชาดาวิดผู้ที่เราจะยกขึ้นมาเพื่อเขา

 

ดังนั้น อย่ากลัวไปเลย  ยาโคบ…คนรับใช้ของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
อย่าหวาดหวั่นครั่นคร้าม โออิสราเอล
เพราะเราจะช่วยเจ้าจากที่แสนไกล
และลูกหลานของเจ้า เราจะช่วยจากการเป็นเชลย
ยาโคบจะกลับมา จะมีความสงบสุขและได้พักผ่อน
จะไม่มีสิ่งใดทำให้เขากลัวได้อีก
เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเจ้าให้รอด
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
เราจะทำให้ทุกชาติถึงที่สิ้นสุด
บรรดาชาติที่เราไล่เจ้าให้กระจัดกระจายไปอยู่นั้น
แต่สำหรับเจ้า เราจะไม่ให้ถึงที่สิ้นสุด
เราจะตีสอนเจ้าตามขนาดความผิดของเจ้า
เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าลอยนวลโดยไม่ต้องรับผิด

เยเรมีย์ 30-1 จะผ่านพ้นไปได้

 

เยเรมีย์ 1-7

พระคำของพระเจ้ามาถึงเยเรมีย์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
พระเจ้าแห่งอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า  ..
จงเขียนคำที่เราได้พูดกับเจ้าลงไป เพราะวันหนึ่งจะมาถึง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
วันนั้นเราจะให้คนของเราทั้งอิสราเอลและยูดาห์กลับสู่สภาพดี
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และเราจะนำเขากลับมายังแผ่นดินที่เราได้ให้แก่บรรพบุรุษ
และพวกเขาจะครอบครองแผ่นดินนั้น

วันที่เขาทุกข์ใจ เขาจะผ่านมันไปได้. ภาพโดย เจมส์ ทิสสอท
วันที่เขาทุกข์ใจ เขาจะผ่านมันไปได้. ภาพโดย เจมส์ ทิสสอท

ต่อไปนี้เป็นพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสเรื่องอิสราเอลและยูดาห์
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
เราได้ยินเสียงร้องด้วยความหวาดหวั่น เพราะมีสิ่งร้ายเกิดขึ้น ไม่มีสันติสุขเลย
จงถามขึ้นมาเถิด และดูซิ … ผู้ชายจะคลอดบุตรได้หรือ
เหตุใดเราจึงเห็นชายทุกคน เอามือจับท้องเหมือนกับหญิงกำลังคลอด?
เหตุใดใบหน้าของทุกคนซีดเผือด?
อา…วันนั้นใหญ่เหลือเกิน ไม่มีวันไหนเหมือนวันนั้น
เป็นเวลาที่ยาโคบท้อแท้ทุกข์ใจยิ่งนัก  ถึงกระนั้น เขาจะผ่านมันไปได้

เยเรมีย์ 29-5 กล้ามุสาในพระนามพระเจ้า!

เยเรมีย์ 29:24-32

ถึงเชไมยาห์ชาวเนเฮลาม…
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า
เจ้าได้ส่งจดหมายในนามของเจ้าไปยังคนที่อยู่ในนครเยรูซาเล็ม
และส่งไปยังเศฟันยาห์ บุตรมาเสยาห์ผู้เป็นปุโรหิต
รวมถึงเหล่าปุโรหิตทั้งหลาย กล่าวว่า
..องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เป็นปุโรหิตแทนที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต
เพื่อว่าท่านจะดูแลพระวิหารของพระเจ้า
และจะได้จับกุมคนบ้าทุกคนที่กล่าวพระคำ เอาไปจำไว้ในขื่อและสวมปลอกคอเหล็ก
Ball_chain
บัดนี้ ทำไมเจ้าจึงไม่ต่อว่าเยเรมีย์ชาวอานาโธทผู้กล่าวพระคำแก่เจ้าเล่า?
เขาได้ส่งจดหมายมาถึงเราที่บาบิโลนว่า “เวลาที่เราจะอยู่เป็นเชลยนั้นยาวนาน
ดังนั้นจงสร้างบ้านเรือน อาศัยในนั้น ปลูกสวนและกินผลจากสวนนั้น”

เศฟันยาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้อ่านจดหมายให้เยเรมีย์ฟัง
แล้วจึงมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังเยเรมีย์ว่า
“จงส่งสารไปยังคนที่ถูกเนรเทศทุกคน กล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงเชไมยาห์ชาวเนเฮลาม
เพราะว่า เขไมยาห์ได้กล่าวคำแก่เจ้าทั้งที่เราไม่ได้ส่งเขาไป
เขาทำให้พวกเจ้าเชื่อในคำมุสาของเขา
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เราจะลงโทษเขไมยาห์ชาวเนเฮลาม และลูกหลานของเขา
จะไม่มีใครสักคนอยู่ท่ามกลางประชาชน
พวกเขาจะไม่เห็นสิ่งดีที่เราจะทำให้แก่ประชาชนของเรา
เพราะว่าเขาได้กล่าวคำที่กบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เยเรมีย์ 29-4 สองคนที่ทำร้ายอิสราเอล

เยเรมีย์ 29:20-23

จงฟังคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหล่าผู้ที่ถูกเนรเทศไปจากเยรูซาเล็มถึงบาบิโลน
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ทรงกล่าวถึงอาหับบุตรโคลายาห์และเศเดคียาห์บุตรมาอาเสยาห์
ทั้งสองได้กล่าวคำเท็จให้เจ้าฟังในนามของเรา

tej
ดูเถิด เราจะส่งเขาไปให้ราชาเนบูคัดเนสซาร์
เและท่านจะสังหารทั้งสองต่อหน้าต่อตาท่าน
เพราะเขาทั้งสองเป็นอย่างนี้ เหล่าคนที่ถูกเนรเทศจากยูดาห์ไปบาบิโลน
ก็จะแช่งว่า
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เจ้าเป็นเหมือนเศเดคียาห์และอาหับ
คนที่กษัตริย์แห่งบาบิโลนเผาเสียด้วยไฟ”
เพราะเขาทั้งสองทำสิ่งที่ร้ายกาจในหมู่คนอิสราเอล
ได้เป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้าน
ได้กล่าวคำมุสาในนามของเรา ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้สั่งให้เขาพูด
เราเป็นผู้รู้เห็น และเป็นพยาน” องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เยเรมีย์ 29-3 มะเดื่อเน่า

เยเรมีย์ 29:15-19

“เพราะเจ้ากล่าวว่า .. พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้กล่าวคำแก่เราในบาบิโลน ..
ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงตรัสเรื่องของกษัตริย์ที่ขึ้นมาบนบัลลังก์ของดาวิด
และเกี่ยวข้องกับคนที่มาอาสัยอยู่ในเมืองนี้
ญาติของเจ้าที่ไม่ได้ออกไปเป็นเชลยกับพวกเจ้า
..องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนี้
ดูเถิด เราได้ส่งดาบ ความอดอยากและโรคระบาดมา
และเราจะทำให้เขาเป็นเหมือนลูกมะเดื่อเน่า   เน่ามากจนกินไม่ได้

fignao
เราจะตามเขาไปด้วยดาบ ความอดอยากและโรคระบาด
ทำให้เขาเป็นที่สยองขวัญต่อเหล่าอาณาจักรต่าง ๆ ในโลกนี้
กลายเป็นที่แช่งสาป น่ากลัว เป็นที่ซุบซิบและเป็นที่ตำหนิ
ท่ามกลางประชาชาติที่เราได้ไล่พวกเขาเข้าไปอยู่
ที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่สนใจถ้อยคำที่เราเฝ้าส่งสื่อสารมาให้เจ้า
โดยเหล่าผู้กล่าวคำ ผู้รับใช้ของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

เยเรมีย์ 29-2 แผนดี ๆ ของพระเจ้า

เยเรมีย์ 29:10-14

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เมื่อเวลาผ่านไป 70 ปี ครบกำหนดของบาบิโลนแล้ว
เราก็จะมาเยี่ยมเยียนเจ้า และเราจะให้คำสัญญาของเรานั้น สำเร็จ
เราจะนำเจ้ากลับมายังสถานที่นี้

Je29

เพราะเรารู้แผนการที่เรามีให้เจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าว…
เป็นแผนการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่เพื่อสิ่งร้าย
เป็นแผนการที่จะให้อนาคตและความหวังใจ
แล้วเจ้าจะร้องทูลเรา เจ้าจะเข้ามาและอธิษฐานต่อเรา
และเราจะฟังเสียงของเจ้า
เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้า
เจ้าจะพบเรา… องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และเราจะทำให้เจ้ากลับสู่สภาพดี
จะรวบรวมพวกเจ้าจากประชาชาติต่าง ๆ จากสถานที่ซึ่งเราไล่ให้เจ้าไปอาศัยอยู่
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และเราจะนำเจ้ากลับมาจากสถานที่ซึ่งเราเนรเทศเจ้าไป

เยเรมีย์ 29-1 จดหมายจากบ้าน

เยเรมีย์ 29:1-9

ต่อจากนี้ไป เป็นข้อความในจดหมายที่ท่านเยเรมีย์
ผู้กล่าวคำได้เขียนจากนครเยรูซาเล็มไปถึงผู้ใหญ่ที่ยังคงมีชีวิตอยู่
เหล่าปุโรหิต ผู้กล่าวคำ และประชาชน
ซึ่งราชาเนบูคัดเนสซาร์ได้กวาดไปเป็นเชลยจากนครเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลน

นี่เป็นเวลาหลังจากราชาเยโคนิยาห์และพระมารดา
เหล่าขันที และข้าราชการแห่งยูดาห์และเยรูซาเล็ม
เหล่าช่างฝีมือ ช่างทำโลหะได้ออกไปจากนครเยรูซาเล็ม

babylonian-empire-606-536-bc

ผู้ส่งจดหมายคือ เอลาสาห์ลูกชายของชาฟาน และเกมาริยาห์ลูกชายของฮิลคียาห์
ผู้ซึ่งราชาเศเดคียาห์แห่งยูดาห์ได้ส่งไปถึงราชาเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน  ความว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นจอมทัพ
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสแก่เหล่าคนที่เราส่งให้ไปเป็นเชลย จากเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลนว่า…
จงสร้างบ้านเรือนและอาศัยในบ้านนั้น  ให้ทำสวนพืชผัก และกินผลิตผลจากสวนนั้น..
และจงให้ลูกสาวของเจ้าได้มีครัวเรือน เพื่อว่าจะได้มีลูกชายลูกสาว 

จงเพิ่มทวีคูณอย่าให้จำนวนลดลง
แต่เจ้าจงแสวงหาสวัสดิภาพให้แก่เมืองที่เจ้าถูกเนรเทศไปอยู่นั้น
จงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเมืองนั้น
เพราะว่า หากเมิองมีสวัสดิภาพ เจ้าก็จะมีความสุข  

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้
อย่ายอมให้ผู้กล่าวคำและผู้ทำนายซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเจ้านั้นหลอกลวงเจ้า
และอย่าไปฟังความฝันของพวกเขา
เพราะพวกเขาได้กล่าวคำมุสาในนามของเรา เราไม่ได้ส่งพวกเขาไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เยเรมีย์ 28-2 แอกเหล็กแทนแอกไม้

เยเรมีย์ 28:10-17

แล้วฮานันยาห์ก็เอาแอกออกจากคอของเยเรมีย์  และหักมันเสีย
ฮานันยาห์ได้พูดต่อหน้าประชาชนทั้งปวงว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้…
เราจะหักแอกของราชาเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลนภายในสองปี”
แต่เยเรมีย์ก็เดินออกไป…

Jer28yokebroken
ต่อมา ไม่นานหลังจากที่ฮานันยาห์ได้ทำลายแอกจากคอของเยเรมีห์ ผู้กล่าวคำ
ก็มีพระดำรัสมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงเขาว่า
“จงไปบอกฮานันยาห์ดังนี้ ..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เจ้าได้ทำลายแอกไม้ไป  แต่เจ้าได้สร้างแอกเหล็กขึ้นมาแทนที่
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า..
เราได้วางแอกเหล็กลงบนคอของประชาชาติทั้งหลาย
เพื่อให้พวกเขาได้รับใช้ราชาเนบูคัดเนสซาร์  กษัตริย์แห่งบาบิโลน
และพวกเขาจะรับใช้เป็นทาสเนบูคัดเนสซาร์
เพราะเราเองได้ให้เขาแม้กระทั่งสัตว์ในทุ่ง.. “

และเยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้า จึงกล่าวแก่ฮานันยาห์ว่า
“ฟังนะ  ฮานันยาห์  องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ส่งท่านมา
และท่านได้ทำให้ประชาชนเหล่านี้เชื่อคำมุสาของท่าน
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ..
ดูเถิด เราจะเอาเจ้าออกไปจากโลกนี้ ปีนี้เจ้าจะตาย
เพราะเจ้าได้กล่าวคำอันเป็นกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”

ในปีนั้น เดือนที่เจ็ด ฮานันยาห์ก็สิ้นชีวิต

เยเรมีย์ 28-1 ฮานันยาห์เจ้าเล่ห์

เยเรมีย์ 28:1-9

ในปีนั้นเอง ต้นรัชสมัยของราชาเศเดคียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์
ในเดือนที่ 5 ปีที่สี่ ฮานันยาห์บุตรชายของอัสซูร์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวคำจากกิเบโอน
พูดกับข้าในพระวิหารของพระเจ้า ต่อหน้า ปุโรหิตและประชาชนทั้งหลายว่า

wearing-yoke
“องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า ..
เราได้ทำลายแอกของราชาบาบิโลนแล้ว
ภายในสองปี เราจะนำภาชนะต่าง ๆ ของพระวิหารของพระเจ้า
ที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนได้ยึดไปและนำไปยังบาบิโลนกลับมา
และเรายังจะนำเยโคนิยาห์ โอรสของราชาเยโฮยาคิม
กษัตริย์แห่งยูดาห์ รวมทั้งคนทั้งหลายที่ถูกกวาดไปบาบิโลนกลับมาด้วย..
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ … เพราะเราจะหักแอกของราชาแห่งบาบิโลน”
แล้วเยเรมีย์กล่าวแก่ฮานันยาห์ ผู้กล่าวคำ ต่อหน้าเหล่าปุโรหิต
และประชาชนที่ยืนอยู่ในพระวิหารของพระเจ้า ว่า..
“อาเมน .. ขอให้พระเจ้าทรงทำเช่นนั้น
ขอให้พระเจ้าทรงทำให้คำที่ท่านเพิ่งพยากรณ์ไปเกิดขึ้นจริง
และนำเอาภาชนะในพระวิหารของพระเจ้า รวมทั้งคนที่ถูกเนรเทศไปกลับมา
แต่ถึงกระนั้น ก็ขอให้ฟังคำที่ข้ากำลังจะกล่าวให้ท่านและประชาชนทั้งหลายฟัง
ผู้กล่าวคำทั้งหลายที่มาก่อนหน้าท่านและข้าเองในสมัยโบราณ
ได้พยากรณ์ถึงสงคราม ความอดอยากและโรคระบาดต่อหลาย ๆ ประเทศ หลายอาณาจักร
เมื่อคำที่พวกเขากล่าวเกิดขึ้นจริง ดังนั้นก็จะรู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งผู้กล่าวคำท่านนั้นมา

เยเรมีย์ 27-3 ประเด็นของใช้ในพระวิหาร

เยเรมีย์ 27:16-22

แล้วข้าก็กล่าวกับปุโรหิตและคนทั้งปวงว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ อย่าฟังคำของผู้กล่าวคำที่พยากรณ์ให้เจ้าว่า ..
ดูเถิด ภาชนะในพระวิหารของพระเจ้าจะถูกนำกลับมาจากบาบิโลนในไม่ช้านี้…
เพราะคำดังกล่าวเป็นคำมุสา
อย่าไปฟังพวกเขา  จงรับใช้ราชาแห่งบาบิโลนและมีชีวิตอยู่
เหตุใดเมืองนี้จึงจะต้องกลายเป็นเมืองร้างเล่า?

brazen-sea

หากพวกเขาเป็นผู้กล่าวคำและพระคำของพระเจ้าอยู่กับเข้า
ก็ให้พวกเขาอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่า
ขออย่าให้ภาชนะต่างๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพระวิหารของพระเจ้า
รวมทั้งในราชวัง ในเยรูซาเล็มจะไม่ต้องถูกกวาดไปบาบิโลน

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสถึงเสาหาร   ขันสาคร  ขาตั้งและเครื่องใช้อื่น ๆ
ที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์ไม่ได้กวาดไป และยังเหลืออยู่ในเมืองนี้
ครั้งเมื่อพระองค์นำเยโคนิยาห์ โอรสของราชาเยโฮยาคิม ราชาแห่งยูดาห์
รวมทั้งชนชั้นสูงแห่งยูดาห์และเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลน

สำหรับเรื่องของภาชนะที่ยังหลงเหลือในพระวิหารของพระเจ้า
ในราชวังและในเยรูซาเล็มนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า ..
มันจะถูกนำไปยังบาบิโลน และอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่เราเยี่ยมเยียนมัน
..องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
แล้วเราจะนำมันกลับมา เก็บไว้ในที่นี้อีกครั้ง